Gå til innhold

Om denne nettsiden

Dette nettstedet er laget for å være en praktisk guide for utviklere og innholdsleverandører til nettsider som omfattes av kravene i forskrift om universell utforming av IKT. Siden inneholder forklaringer og praktiske eksempler for de 35 krav som forskriften omfatter.

De 35 kravene alle nettsider omfattes av, kan være vanskelige å forstå. Det kan også være utfordrende å vite hvordan man skal oppfylle kravene i praksis. Kravene legger et ansvar både på de som utvikler siden, men også for de som drifter innholdet.
Difi har laget UU skolen, som gir endel praktiske eksempler, men vi i Netlab følte likevel det var behov for ytterligere konkrete eksempler og forklaringer på hvert krav. Derfor laget vi dette nettstedet, i første omgang til eget bruk, men vi liker å dele, derfor er siden tilgjengelig for alle.

Det finnes også 26 anbefalinger i forhold til universell utforming som ikke er definert som krav. Disse har vi valgt å ikke forklare foreløpig, men du finner oversikten over dem på Difi sine nettsider

Vi ønsker og håper at nettstedet kan være til nytte for alle som jobber med universell utforming.

 

Siden er eiet og utviklet av Netlab AS.
Netlab er et webbyrå i Kristiansand med 11 ansatte.
Våre nettsider: www.netlab.no 

Kontakt:
Kontaktperson for dette nettstedet er daglig leder i Netlab AS, Kjell Ingvar Torvik
Mobil: 93211163
E-post: kit@netlab.no 

Gå til toppen av siden