Gå til innhold

4.1.2 Navn, rolle, verdi

Krav:

For alle brukergrensesnittkomponenter (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan navn og rolle bestemmes programmeringsmessig. Tilstander, egenskaper og verdier som kan angis av brukeren, kan angis programmeringsmessig, og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av webinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

Dette kravet dreier seg om bruk av standarder for HTML og CSS. Kravet innfris så lenge disse brukes etter spesifikasjonen. Dette er viktig for å sikre at ulike typer hjelpemidler for brukere med funksjonsnedsettelser tolker disse på riktig måte. Den nye standarden for HTML er HTML5 (åpnes i nytt vindu). Denne er laget for å erstatte alle tidligere versjoner av HTML (HTML4, XHTML osv.). Når du lager nye løsninger bør du unngå å bruke gamle standarder ettersom disse har svakere støtte for universell utforming.

Validering av kode

Selv om mange moderne nettlesere håndterer feil i koden på en "snill" måte, er det god praksis å sørge for at koden validerer. Kode som ikke validerer kan medføre at nettsiden ikke leses riktig på ulike platformer med ulike typer programvare. Ved å sørge for at koden validerer sørger du for at den vil bli lest på en konsistent måte av alle typer enheter og hjelpemidler.

Nyttig verktøy

Gå til W3C Markup Validation Service (åpnes i nytt vindu) for å teste at koden din validerer på korrekt måte.

Gå til toppen av siden