Gå til innhold

4.1.1 Parsing (oppdeling)

Krav:

I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.

Merknad: Start- og sluttmarkører som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

Dette kravet skal sikre korrekt bruk av HTML-kode etter spesifikasjonen. Det er viktig med en korrekt HTML-struktur med bruk av <h1>, <br>, <p> osv. slik at siden blir mulig å tolke for de som bruker hjelpemidler for å tolke innholdet på nettsiden.

 

Kodeeksempel 1

Fullstendige start- og sluttkoder:

<h1>Dette er en overskrift</h1>
<p>Dette er et avsnitt.</p>

 

Kodeeksempel 2

Feil nøsting av elementer:

<span><p>Block-level elementet for avsnitt inne i inline-elementet span er ikke tillatt.</p></span>

 

Kodeeksempel 3

Feil nøsting av elementer:

<B><I>Elementer i HTML kan ikke overlappe hverandre</B></I>
Gå til toppen av siden