Gå til innhold

3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)

Krav:

For websider som medfører juridiske forpliktelser eller krever økonomiske transaksjoner fra brukeren, som endrer eller sletter brukerstyrte data i datalagringssystemer, eller som sender svar på tester utført av brukeren, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Reverserbarhet: Sendeprosesser kan reverseres.
  • Kontroll: Det kontrolleres om data som angis av brukeren, inneholder inndatafeil, og brukeren gis mulighet til å rette opp eventuelle feil.
  • Bekreftelse: Det finnes en mekanisme for gjennomgang, bekreftelse og oppretting av informasjon før den sendes.
Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

Dette punktet er først og fremst knyttet til nettsider som lar brukeren bestille varer eller tjenester, hvor feil innsendt data kan få alvorlige konsekvenser. Et eksempel kan være bestilling av ikke-refunderbare flybilletter på internett. Dersom en i et slikt tilfelle skulle gjøre en feil i bestillingsprosessen, kan dette medføre store kostnader.

Brukeren skal i slike tilfeller få muligheten til å kontrollere at den informasjonen han eller hun oppgir er korrekt. Det må også være mulighet for å rette opp i feil før skjemaet sendes inn.

Dette kan en løse ved å for eksempel å sørge for at brukeren får opp en ordrebekreftelse. Ordebekreftelsen bør vise hva som er bestilt, i hvilket kvantum, leveringsadresse og betalingsmåte. Brukeren kan så enten bekrefte bestillingen eller gå tilbake for å gjøre endringer.

Bildeeksempel

Godkjenning av ordre før betaling:

Klikk på bilde for å få opp større versjon.
Gå til toppen av siden