Gå til innhold

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)

Krav:

Formålet med hver lenke kan fastslås ut fra bare selve lenken eller ut fra lenketeksten kombinert med programmeringsmessig bestemt lenkekontekst. Unntaket er hvis formålet med lenken ville vært flertydig for alle brukere.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

God beskrivelse

Forskriften krever at enten lenketeksten alene eller konteksten rundt lenketeksten beskriver tydelig hva som er lenkens mål. Dette gir god brukervennlighet for alle brukere.

Eksempel på god lenketekst:

Bilde av lenke med understrek

Klikk på bildet for å få opp en større versjon.

Lenker du til et dokument, skal lenken også inneholde informasjon om hvilke type dokument det er:

Bilde av lenke med understrek og mål

Klikk på bildet for å få opp en større versjon.

Lenkens utseende

Lenker på nettsiden skal være visuelt synlige og lenkens mål skal komme tydelig frem. Dette betyr at lenken skal være markert med mer enn bare farge. Kombinert med farge kan du benytte understreking av lenketeksten, eller ikon knyttet til lenken.

Bildeeksempel:

Klikk på bildet for å få opp en større versjon.

Vær oppmerksom på at lenkemarkeringen ikke skal være avhengig av nettleserens innstillinger. Lenkens stil skal defineres i CSS-koden:

Kodeeksempel:

Riktig definisjon av understrekede lenker i CSS

a {text-decoration:underline;}
Gå til toppen av siden