Gå til innhold

2.4.3 Fokusrekkefølge

Krav:

Hvis en webside kan navigeres sekvensielt og navigeringssekvensen påvirker betydning eller betjening, får fokuserbare komponenter fokus i en rekkefølge som ivaretar betydningen og betjeningen.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

Elementer på side som er satt i fokus, må få fokus i riktig rekkefølge, slik at brukeren får den informasjonen han eller hun skal ha. Feil fokusrekkefølge vil få konsekvenser for navigeringen på siden for de som bruker tastaturnavigering.

For eksempel vil det være nyttig å gi et søkefelt tabindex 1. Da vil søket komme først for den som navigerer med tastatur, selv om ikke søkefeltet er plassert som nummer 1 i innholdsrekkefølgen.

Kodeeksempel: 

<div class="navigasjon" tabindex="2">
  <ul>
    <li><a href="/tjenester">Tjenester</a></li>
    <li><a href="/tjenester">Om oss</a></li>
    <li><a href="/tjenester">Kontakt oss</a></li>
  </ul>
</div>

<div class="sokeboks" tabindex="1">
  <input type="text">
</div>

 


Bildeeksempel:

Klikk på bildet for å få opp en større versjon.
Gå til toppen av siden