Gå til innhold

2.2.1 Justerbar hastighet

Krav:

For hver tidsbegrensning som er angitt av innholdet, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Slå av: Brukeren kan slå av tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende, eller
  • Justere: Brukeren kan justere tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende, ved hjelp av en skala som er minst ti ganger varigheten av standardinnstillingen, eller
  • Forlenge: Brukeren varsles før tiden utløper, og får minst 20 sekunder til å forlenge tidsbegrensningen ved hjelp av en enkel handling (for eksempel "trykk på mellomromstasten"), og brukeren kan forlenge tidsbegrensningen minst ti ganger, eller
  • Unntak i sanntid: Tidsbegrensningen er en nødvendig del av en hendelse i sanntid (for eksempel en auksjon), og det finnes ikke noe alternativ til tidsbegrensningen, eller
  • Nødvendig unntak: Tidsbegrensningen er nødvendig, og en forlengelse vil gjøre handlingen ugyldig, eller
  • 20-timers unntak: Tidsbegrensningen varer lenger enn 20 timer.
Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

Dette kravet retter seg spesielt mot nettsider som benytter seg av skjema som må fylles ut i løpet av en gitt tid for at skjemaet skal bli godkjent. Har du tidsbegrensning på skjemaet ditt, skal brukeren opplyses om hvor lang tid vedkommende har på å fylle ut informasjonen før den ikke lengre er gyldig. 

Nettsiden til Billettservice er et godt eksempel der brukeren får informasjon om hvor lang tid han/hun har på å fylle ut informasjon og dermed bekrefte reservasjon av billett. Dette eksempelet vil gå under punktet ”Unntak i sanntid” eller ”Nødvendig unntak” fordi tidsbegrensning er avgjørende for at ikke billettene skal bli holdt reservert i lang tid av en som ikke har tenkt å kjøpe dem.  

Bildeeksempel fra Billettservice.no

Boks som viser at du har 14:20 på deg til å fullføre reservasjon.

Klikk på bildet for å få opp en større versjon.

Gå til toppen av siden