Gå til innhold

1.3.1 Informasjon og relasjoner

Krav:

Informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen, kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

Presentasjon må skilles fra innholdet på siden for å tilrettelegge for ulike plattformer og skjermstørrelser. Enkelte brukere benytter bare HTML-koden (og ikke CSS), enten fordi de bruker hjelpemidler eller fordi de tar i bruk egne stilsett (CSS) etter behov. For at innholdet skal gi mening for disse brukerne, må rekkefølgen være logisk i HTML-koden. Det betyr blant annet at tabeller ikke skal benyttes til layout, og at du må være oppmerksom på hvordan du strukturerer innholdet i koden.

Innhold og navigasjon skal fungere i HTML alene, mens CSS skal brukes til presentasjon for ulike plattformer. 

Gå til toppen av siden