Gå til innhold

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt)

Krav:

For forhåndsinnspilt innhold som bare er lyd eller video gjelder følgende, bortsett fra når lyden eller videoen utgjør et mediealternativ til tekst og er tydelig merket som det:

  • Forhåndsinnspilt lyd (bare lyd): Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte lydinnholdet.
  • Forhåndsinnspilt video (bare video): Det gis tilgang til enten et alternativ til tidsbaserte medier eller et lydspor som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte videoinnholdet.
Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (åpnes i nytt vindu)

Hva betyr dette kravet?

Hvis deler av nettsiden din formidler et budskap kun ved hjelp av lyd eller video, skal det suppleres med en beskrivende tekst. Dette kravet blir gjeldende hvis du for eksempel har valgt å publisere en video for å formidle et budskap, og det samme budskapet ikke fremkommer noen andre steder på nettside. Den supplerende teksten skal gi brukeren en forståelse av hva lydklippet eller videoen inneholder, for eksempel:

 ”I denne videoen snakker Per Olsen, ivrig sportsfisker, om sommerens laksefiskesesong. Olsen har selv fanget en laks på 8 kg og er strålende fornøyd med laksesesongen så langt”. 

Gå til toppen av siden